Místo podnikání:
Valentinská 7
110 00 Praha 1
e-mail: info@valentinum.cz
tel.: +420 222 327 625

english Anglická verze

Plná moc - limity

Odesláním tohoto formuláře zplnomocňuji společnost společnost U sv. Valentina v.o.s., IČO: 48119768 se sídlem Valentinská 7, 110 00 Praha 1 - Staré Město, aby mě jako účastníka dražby zastoupil při veřejné dražbě konané ve smyslu zákona č. 26/200 Sb., v platném znění, dne 28. 10. 2012 ve 14.00 hodin v prostorách ALMA Antiques, Praha 1, Valentinská 7, a aby za mě dražil následující předměty dražby, a to až do limitů, které jsem uvedl/a.

*Jméno:
*Příjmení:
*Telefon:
*Email:
Korespondenční adresa
Ulice:
 
Město:
 
PSČ:
Limity:
Katalogové číslo
Popis předmětu
Vyvolávací cena
Limitní cena
 

 
Empty img